Åderbråck

Åderbråck är slingriga vidgade vener som har förstorats i omfång, som inte är farligt men kan leda till svullnad i benen.

Ring oss 031 - 20 82 20 eller mejla oss: info@akutlakarna.se

Akutläkarna Specialistkliniken Heden är en privat specialistmottagning i Göteborg för patienter med venösa sjukdomar. Vi utreder och behandlar åderbråck och besvär från den venösa cirkulationen. Ca 20 % av vuxna över 15 år lider av åderbråck.
Patienter upplever olika besvär, såväl medicinska som kosmetiska. Många av de patienter som kommer till oss har länge funderat på behandla sina åderbråck eller är trötta på att få återfall trots olika behandlingar på icke specialiserade kliniker.
Vi på Akutläkarna Specialistkliniken Heden är en av de största helt specialiserade åderbråcksklinikerna. Vi använder metoder som är individuellt anpassade och som ger mer varaktigt resultat än andra metoder.
Alla ingrepp hos oss utförs av erfarna kärlkirurger i samarbete med specialister i interventions radiologi (röntgenläkare) och klinisk fysiologi som är specialiserade på åderbråck enligt vetenskapligt beprövade metoder.

Vad är åderbråck?

Åderbråck är slingriga vidgade vener som har förstorats i omfång på grund av att klaffarna i venerna inte klarar av att pumpa tillbaka blodet till hjärtat i samma utsträckning som tidigare. (Det är trycket av blodet som gör att venerna vidgar sig.) Åderbråck är inte farligt, men kan leda till svullnad i benen. Både kvinnor och män drabbas. Ca 3 av 10 personer får åderbråck av något slag.

Symptom

Vidgade vener på benen är det mest typiska symptomet på åderbråck. Symtom inkluderar även svullnad av fötterna och anklarna (ses också vid hjärtsvikt), spänningskänsla, tyngdkänsla, klåda och ibland smärta. I vissa fall påverkas blodcirkulationen i huden vilket ibland kan leda till bensår.

Orsaker

Sjukdomen är till en del ärftlig men även andra faktorer spelar in såsom graviditeter, fetma etc. Troligen hör åderbråck samman med förändrade värden av kvinnliga könshormoner. En annan teori är att åderbråck uppstår till följd av hypoxi (brist på syre) i venerna.

Utredning

Konsultationsbesök på mottagningen

Du träffar en av våra kärlkirurger som undersöker dina ben. Man frågar om dina symtom som har besvärat dig och bedömer om åderbråcken kommer från ljumsken, knävecket eller från något av de mer ovanliga områdena. Därefter bestäms i samråd med kirurgen om du bör genomgå behandling. Men före det definitiva behanlingsbeslutet beställs en ultraljudsundersökning.

Ultraljudsundersökning

Ultraljudsundersökningen talar om vilken typ av åderbråck du har och om det finns några risker med att utföra en behandling. Resultatet ger en anatomisk karta av dina kärl och hjälper kärlkirurgen att utföra behandlingen på bästa sätt. Desssutom kan man avgöra vilken typ av de nuvarande behandlingsmetoderna som är mer passande för just dig.

Behandlingar

Vi tar bort alla åderbråck i största möjliga mån med kosmetiskt utmärkt resultat och minsta möjliga ärr med minimalt risk för återfall.

Behandlingsmetoder för borttagning av åderbråck:

Öppen Kirurgisk behandling

Laserbehandling

RF-behandling (radiovågs behandling)

Skumbehandling

Övrigt / Konsevativ behandling

Ring oss 031 - 20 82 20 eller mejla oss: info@akutlakarna.se
Åderbråck Akutläkarna