Åderbråck

Behöver du behandling mot åderbråck? Vi på Akutläkarna har specialistkompetens på ådernät- och åderbråcksbehandling. Besök oss i centrala Göteborg - Heden.

031 - 20 82 20    info@akutlakarna.se

Tid inom 5 dagar

Akutläkarna är en privat specialistmottagning i Göteborg för patienter med venösa sjukdomar. Vi utreder och behandlar åderbråck och besvär från den venösa cirkulationen. Ca 20 % av vuxna över 15 år lider av åderbråck. Patienter upplever olika besvär, såväl medicinska som kosmetiska. Många av de patienter som kommer till oss har länge funderat på att behandla sina åderbråck eller är trötta på att få återfall trots olika behandlingar på icke specialiserade kliniker. Vi använder metoder som är individuellt anpassade och som ger mer varaktigt resultat än andra metoder. Alla ingrepp hos oss utförs av erfarna kärlkirurger i samarbete med specialister i interventions radiologi (röntgenläkare) och klinisk fysiologi som är specialiserade på åderbråck enligt vetenskapligt beprövade metoder.

Vidgade vener

Åderbråck är vener som har förstorats i omfång på grund av att klaffarna i venerna inte klarar av att pumpa tillbaka blodet till hjärtat i samma utsträckning som tidigare. Åderbråck är inte farligt, men kan leda till svullnad i benen. Både kvinnor och män drabbas. Ca 3 av 10 får sjukdomen av något slag.
Göteborgs Åderbråck Centrum

Åderbråck symtom

Av Göteborgs erfarna kärlkirurger

Vidgade vener på benen är det mest typiska symtomet på åderbråck. Symtom inkluderar även svullnad av fötterna och anklarna (ses också vid hjärtsvikt), spänningskänsla, tyngdkänsla, klåda och ibland smärta. I vissa fall påverkas blodcirkulationen i huden vilket ibland kan leda till bensår.

Kontakt

Utredning

Konsultation - Ultraljudsundersökning - Färgdoppler - Venosonografi

Konsultationsbesök på mottagningen

Du träffar en av våra kärlkirurger som undersöker dina ben. Man frågar om dina symtom som har besvärat dig och bedömer om åderbråcken kommer från ljumsken, knävecket eller från något av de mer ovanliga områdena. Därefter bestäms i samråd med kirurgen om du bör genomgå behandling. Men före det definitiva behandlingsbeslutet beställs en ultraljudsundersökning. När de ytliga ådrorna på benen blir synliga kan åderbråck upplevas som kosmetiskt störande. Därför tar vi också bort åderbråck av kosmetiska skäl.

Ultraljudsundersökning

Ultraljudsundersökningen talar om vilken typ av åderbråck du har och om det finns några risker med att utföra en behandling. Resultatet ger en anatomisk karta av dina kärl och hjälper kärlkirurgen att utföra behandlingen på bästa sätt. Dessutom kan man avgöra vilken typ av de nuvarande behandlingsmetoderna som är mer passande för just dig.

Behandlingar

Här är behandlingsmetoderna för borttagning av åderbråck:

Öppen Kirurgisk behandling

   Exstirpation av lokala varicer

Vid exstirpation även kallad borttagning av lokala varicer tas åderbråck närmast hudens yta bort. Detta genom mm små snitt i huden. Patienten kommer antingen att få narkos eller lokal anestesi och får åka hem samma dag.

   Ligatur samt resektion av venen

Vanligtvis utförs endast detta för allvarliga fall av åderbråck eller efter återfall på grund av misslyckad laser eller RF behandlingar samt dålig kirurgi. Detta genom att tillsluta och ta bort de vener som orsakar besvären med hjälp av små snitt i huden. Patienten kommer antingen att få narkos eller lokal anestesi och får åka hem samma dag. När öppen kirurgi utförs av kärlkirurg, är återfallsfrekvensen mycket lägre än samtliga nuvarande behandlingsmetoder.

Laserbehandling

Laser kan användas om åderbråcken är obehandlade sedan tidigare. Då skjuts laser in i benet via ett rör. Lasern stänger sedan alla vener som skapats när blodet inte kunnat passera problemfritt. Denna behandling går fort, är skonsam och effekten är långvarig.

RF-behandling (radiovågs behandling)

Radiofrekvensbehandling är en mycket effektiv metod med gott resultat. Behandling utförs med lokalbedövning. RF-behandling utnyttjar värmeenergin som alstras av radiofrekvensvågor. En tunn kateter förs in i det sjuka blodkärlet och hettar upp blodkärlet från insidan så att det skrumpnar och försluts. Behandling är klar på några minuter.

Skumbehandling

Skumbehandling utförs i kombination med ultraljud och är en mycket skonsam metod. Det är inte lika effektivt som andra behandlingsmetoder. Den används huvudsakligen om man tidigare har opererats för åderbråck och/eller ytterligare behandlingar kan vara riskabla. Med hjälp av ultraljud sprutas ett läkemedel i form av skum in i de sjuka venerna. Injektionen framkallar en förslutning av venerna.

Övrig / Konservativ behandling

Patienter som inte kan genomgå ovannämnda behandlingarna på grund av medicinska eller tekniska skäl ska erbjudas konservativ behandling med bland annat kompressionsstrumpor.

Kirurger / Specialistläkare

Ring oss,Boka tid 031 - 20 82 20

Eller mejla: info@akutlakarna.se

Mån-Tors 8-17, fredagar endast förbokade tider.

Kl. 12:00 - 13:00 Lunchstängt.

Engelbrektsgatan 59, 412 52 Göteborg