Maximal

Regelbundna hälsoundersökningar hjälper till att förebygga ohälsa. Vid våra undersökningar fångar vi också upp riskfaktorer som kan ha betydelse för din hälsa.

Ring oss 031 - 20 82 20 eller mejla oss: info@akutlakarna.se

1) Sköterskebesök

Ca. 30 min med hälsosamtal och provtagning.

a) Blodprover:

- Blodfetter/ Kolesterol: Lipidstatus

- Blodsocker: Glukos

- Vätskebalansen: Natrium, Kalium, Calcium, Albumin

- Leverprover: Billirubin, ASAT, ALAT, ALP, GT, LD

- Njurprover: Kreatinin

- Urinsyra: Urat

- Blodvärde röda och vita blodkroppar: Hemoglobin, Leukocyter, blodstatus

- Prostata: PSA (för män över 40 år)

- Ämnesomsättning: TSH T4

- Avföringsprov: F-Hb x3 (om det finns blod i avföring eller ej)

- Järn

B) Urinprov

C) Längd, vikt, midjemått, BMI

D) Syntest vid behov

E) EKG, Blodtryck

2) Läkarbesök

Klinisk undersökning samt genomgång av resultaten från hälsoundersökningen. Uppföljning av avvikande fynd med möjligheter till full utredning, antingen privat via oss eller via remiss inom det offentliga sjukvårdssystemet.

3) Lungfunktionstest

4) Ultraljud av hjärtat

5) Kardiologisk undersökning

6) Ultraljud buk

7) Gastroskopi

8) Koloskopi

9) Ultraljud halspulsådern

10) Ultraljud stora kroppspulsådern

11) Undersökning av ortoped

12) Helkropps MR

Operation

Vi utför operationer inom allmänkirurgi och kärlkirurgi.

Mag & tarmbesvär

Vi hjälper dig som har mag och tarmbesvär eller allmänmedicinska åkommor.

Hjärtbesvär

Har du kardiologiska besvär, så tar vi emot dig på vår klinik i centrala Göteborg.

Försäkring

Alla är välkomna att söka till oss privat eller via sitt försäkringsbolag.

BMI

Överviktsbehandling utan kirurgi

Operationsavdelning

Vår operations avdelning ligger i Högsbo - Göteborg.