TBE

Tick-Borne-Encephalitis

031 - 20 82 20    info@akutlakarna.se

Ring oss 031 - 20 82 20 eller mejla oss: info@akutlakarna.se

Tick-Borne-Encephalitis betyder fästingöverförd hjärninflammation. De flesta fallen ses under sommaren och hösten. TBE-viruset finns hos fästingar på vissa öar i Stockholms skärgård, åland och längs ostkusten i Sverige.

Vidare finns fall från Lidköpingstrakten och norr om Kungälv. Årligen insjuknar i Sverige knappt 200 personer. Smittrisk föreligger också vid längre tids vistelse i östeuropa samt på vissa ställen i Österrike. Sjukdomen förekommer troligen ej utanför Europa. Förskolebarn insjuknar sällan. Vaccination rekommenderas endast till personer som längre tid (månader) vistas ute i naturen i riskområden (vid mycket tät "naturkontakt" kan vaccination vara motiverad även vid kortare vistelse). Vaccinationen omfattar flera injektioner och bör inledas minst ett halvt år innan smittrisken.

Ring oss,Boka tid 031 - 20 82 20

Eller mejla: info@akutlakarna.se

Mån-Tors 8-17, fredagar endast förbokade tider.

Kl. 12:00 - 13:00 Lunchstängt.

Engelbrektsgatan 59, 412 52 Göteborg