Migrän

Migrän är en kronisk sjukdom som kännetecknas av återkommande måttlig till svår huvudvärk. Vanligtvis är huvudvärken vid migrän ensidig (drabbar ena halvan av huvudet) och pulserande och varar mellan 2 och 72 timmar.

031 - 20 82 20    info@akutlakarna.se

Ring oss 031 - 20 82 20 eller mejla oss: info@akutlakarna.se

Symtomen kan omfatta illamående, kräkningar, ljus och ljudkänslighet. Det kan även orsaka talsvårigheter och domningar i olika delar av kroppen och smärtan förvärras i allmänhet av fysisk aktivitet. Upp till en tredjedel av individer som har migrän upplever auror.

Kriterierna för kronisk migrän är huvudvärk i 15 dagar eller mer per månad, av vilka minst 8 dagar är migrän. De andra 7 dagarna kan vara mildare huvudvärk.

Behandling

Vi behandlar migränpatienter med Botoxinjektioner. Studier visar att 70 procent av patienterna minskade sin migrän med hälften efter fem behandlingar. Men för en del personer hjälper inte botox alls. Effekten av en botoxbehandling mot migrän och huvudvärk sätter in gradvis under ungefär en vecka och består därefter i 3-4 månader. Botox är ett muskelavslappnande läkemedel som påverkar signalsubstansen mellan muskelfäste och nervände som på så sätt tillfälligt blockerar ut kontakten mellan dessa.