Koloskopi

Akutläkarna i Göteborg erbjuder Koloskopi som är en undersökning av hela tjocktarmen med kameraoptik. Ring eller mejla för mer information.

031 - 20 82 20    info@akutlakarna.se

Tid inom 2 dagar

Vad är koloskopi?

Koloskopi är en invärtes undersökning av tjocktarmen samt sista delen av tunntarmen. Instrumentet man använder kallas för ett koloskop.

Så här går det till:

Instrumentet är en lång böjlig slang utrustad med flera kanaler samt kameralins med belysning och ett data-chip längst fram. Det förs via ändtarmen in i tjocktarmen och fram till tunntarmsingången. Bilden från kameran förs över till TV-skärmar.

Undersökningen kan påvisa inflammationer, polyper eller tumörer i tarmen. Man kan i samband med undersökningen också ta vävnadsprover och göra olika behandlingar som att t ex ta bort polyper, via de inbyggda kanalerna i koloskopet.

Före undersökningen:

Innan man kan göra undersökningen måste tarmen rengöras med hjälp av laxermedel. Instruktioner med förberedelser för detta får du i samband med kallelsen till undersökningen.

Under undersökningen:

Innan undersökningen påbörjas läggs glidsalva i ändtarmsöppningen. Därefter förs koloskopet in via ändtarmen. Små mängder luft blåses in i tarmen för att slemhinnan ska synas tydligt. Ibland kan det uppstå kortvarigt magknip, framförallt när svängarna på tarmen passeras. Knipet brukar avta när svängen är passerad. Hur undersökningen upplevs av den enskilde beror bland annat på hur krokig tarmen är.

Vi ger avslappnande och/eller smärtstillande mediciner som en spruta för att underlätta för dig vid undersökningen. Undersökningen tar ungefär 20 minuter att genomföra.

Efter undersökningen:

Magen kan kännas lite spänd och uppblåst efter undersökningen. När luften kommer ut brukar obehagen försvinna. Du kan äta och dricka som vanligt efter undersökningen.

Vi har utfört ca.
endoskopiska undersökningar
Få tid inom
dagar
Specialistläkare med
års erfarenhet

Ring oss,Boka tid 031 - 20 82 20

Eller mejla: info@akutlakarna.se

Mån-Tors 8-17, fredagar endast förbokade tider.

Kl. 12:00 - 13:00 Lunchstängt.

Engelbrektsgatan 59, 412 52 Göteborg