bakgrund bild

Medicinsk undersökning

Gastroskopi

Välkommen till Akutläkarna Specialistkliniken Heden, där vi erbjuder gastroskopi av högsta kvalitet utförd av erfarna specialister. Gastroskopi (Engelska:Gastroscopy) är en vanlig och viktig undersökning för att diagnostisera sjukdomar i matsmältningskanalen.

Tel: 031 - 20 82 20
E-post: info@akutlakarna.se

Vad är gastroskopi?

Gastroskopi är en medicinsk undersökning som används för att med ett gastroskop titta på insidan av matsmältningskanalen, särskilt i matstrupen, magsäcken och den övre delen av tunntarmen. Detta görs med hjälp av en flexibel, ljusutrustad slang, som kallas gastroskop, som förs in genom munnen och ner i matsmältningskanalen.

Under gastroskopin kan läkaren undersöka slemhinnan i matsmältningskanalen för att identifiera eventuella problem, såsom inflammation, sår, tumörer eller andra avvikelser. Läkaren kan också ta vävnadsprover eller utföra små kirurgiska ingrepp, såsom att ta bort polyper eller stoppa blödningar.

För att förbereda sig inför en gastroskopi behöver patienten fasta sex timmar innan undersökning och det kan finnas andra specifika instruktioner att följa innan proceduren. Gastroskopi kan utföras med eller utan sedering eller narkos, beroende på patientens önskemål och sjukdomens svårighetsgrad.

Gastroskopi kan vara en obehaglig upplevelse för vissa patienter, och därför erbjuder vi också narkos för att minimera eventuell oro och obehag. Vårt team av läkare och sjuksköterskor har gedigen erfarenhet och kompetens.

På Akutläkarna specialistkliniken Heden arbetar vi för att ge våra patienter en positiv vårdupplevelse. Vi strävar efter att skapa en trygg och lugn miljö där patienterna känner sig väl omhändertagna och trygga hos oss

Om du överväger att genomgå en gastroskopi, kontakta oss för mer information eller för att boka en tid. Vi ser fram emot att hjälpa dig på bästa möjliga sätt.

Vilka sjukdomar utreds med gastroskopi?

Gastroskopi är en viktig medicinsk undersökning som kan användas för att utreda ett brett spektrum av sjukdomar och tillstånd som kan påverka matsmältningskanalen. Några exempel på sjukdomar som kan upptäckas eller utredas med hjälp av gastroskopi inkluderar:

1.

Mag- och duodenalsår:

Gastroskopi kan användas för att bekräfta närvaron av sår i magen eller tolvfingertarmen, vilket kan orsaka smärta och obehag.

2.

Refluxsjukdom:

Gastroskopi kan hjälpa till att utvärdera graden av inflammation och skador på matstrupen på grund av gastroesofageal refluxsjukdom (GERD).

3.

Cancer:

Gastroskopi kan användas för att upptäcka cancer i magen, matstrupen och tolvfingertarmen i ett tidigt stadium när behandlingen kan vara mest effektiv.

4.

Inflammatorisk tarmsjukdom:

Gastroskopi kan hjälpa till att utvärdera inflammation i matsmältningskanalen orsakad av sjukdomar som Crohns sjukdom och ulcerös kolit.

5.

Polyper:

Gastroskopi kan användas för att upptäcka och ta bort polyper i magen och tarmarna, vilket kan hjälpa till att förebygga utveckling av cancer.

6.

Celiaki:

Gastroskopi kan användas för att diagnostisera celiaki genom att ta en vävnadsprov av tarmen.

☎ 031 - 20 82 20

E-post: info@akutlakarna.se

Besök: Engelbrektsgatan 59, 412 52 Göteborg

personal bild
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients