bakgrund bild

Koloskopi utan remiss

Vi erbjuder akut koloskopi (Colonoscopy) inom 1-2 veckor.

031 - 20 82 20 info@akutlakarna.se

Vad är koloskopi?

Koloskopi är en medicinsk undersökning som används för att undersöka tjocktarmen och ändtarmen. Det görs med hjälp av ett koloskop, som är ett smalt, böjligt rör med en liten videokamera och ljuskälla på ena änden. Röret förs in genom anus och till tjocktarmen för att låta läkaren undersöka insidan av tarmen på en skärm. Koloskopi används ofta för att upptäcka sjukdomar som t.ex. cancer, inflammationer, polyper eller blödningar. Proceduren kan också användas för att ta biopsier och ta bort polyper.

Hur går koloskopi till?

Instrumentet är en lång böjlig slang utrustad med flera kanaler samt kameralins med belysning och ett data-chip längst fram. Det förs via ändtarmen in i tjocktarmen och fram till tunntarmsingången. Bilden från kameran förs över till TV-skärmar. Koloskopi kan påvisa inflammationer, polyper eller tumörer i tarmen. Man kan i samband med undersökningen också ta vävnadsprover och göra olika behandlingar som att t ex ta bort polyper, via de inbyggda kanalerna i koloskopet.

1.

Före koloskopi

Innan man kan göra undersökningen måste tarmen rengöras med hjälp av laxermedel. Instruktioner med förberedelser för detta får du i samband med kallelsen till undersökningen.

2.

Under undersökningen

Innan undersökningen påbörjas läggs glidsalva i ändtarmsöppningen. Därefter förs koloskopet in via ändtarmen. Små mängder luft blåses in i tarmen för att slemhinnan ska synas tydligt. Ibland kan det uppstå kortvarigt magknip, framförallt när svängarna på tarmen passeras. Knipet brukar avta när svängen är passerad. Hur undersökningen upplevs av den enskilde beror bland annat på hur krokig tarmen är. Vi ger avslappnande och/eller smärtstillande mediciner som en spruta för att underlätta för dig vid undersökningen. Undersökningen tar ungefär 20 minuter att genomföra.

3.

Efter koloskopi

Magen kan kännas lite spänd och uppblåst efter undersökningen. När luften kommer ut brukar obehagen försvinna. Du kan äta och dricka som vanligt efter undersökningen.

☎ 031 - 20 82 20

E-post: info@akutlakarna.se

Besök: Engelbrektsgatan 59, 412 52 Göteborg

personal bild
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients