Ultraljud av vensystemet

Med sonografi (ultraljudsdiagnostik) kan man lokalisera klaffinsufficiens i enskilda ytliga eller djupa vener och även påvisa insufficienta perforanter.

031 - 20 82 20 info@akutlakarna.se

Ultraljud av vensystemet

Gradering

Gradering av venös insufficiens (grad 0-3) görs idag hos oss utifrån visuell bedömning av färgdopplersignaler.

Som komplettering tillämpas ibland även pletysmografi, en metod som registrerar förändringar i benets volym. Vid jämförelse med AVP (ambulatoriskt venblodtryck) verkar vår pletysmografiska metod vara känsligare för att fånga upp patienter med dålig muskelpumpfunktion. Vi vill även jämföra resultatet från pletysmografier med en ny kvantitativ ultraljudsmetod för att kvantifiera den venösa refluxen för att därigenom värdera betydelsen av den venösa insufficiensen i jämförelse mot patientens kliniska symptom.

Genom detta kan vi förhoppningsvis ge ännu bättre stöd för att selektera patienter till kirurgi eller annan behandling och ge bättre prognostisk information.

Allt du behöver veta om Ultraljud

Vad är ultraljud - fördelar - nackdelar - inför undersökning ...
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients