Ljumskbråck

Ljumskbråck är en utbuktning i ljumsken som kan orsaka svullnad och obehag, särskilt vid ansträngning. Om det inte behandlas kan allvarliga komplikationer som tarmvred uppstå. Behandlingen innefattar en dagkirurgisk operation med en nätplastik för att förstärka bukväggen, och de flesta patienter återgår till sina vanliga aktiviteter inom några veckor.

031 - 20 82 20 info@akutlakarna.se

Ljumskbråck

Vad är Ljumskbråck?

Ljumskbråck är en svaghet i bukväggen, medfödd eller förvärvad, som utmärks av en utbuktning och svullnad i ljumsken. Ett ljumskbråck kan vara medfött eller uppstå senare i livet och är vanligare hos män än hos kvinnor. Ljumskbråck kan bli större med tiden, och majoriteten av patienterna får ont i samband med ansträngning och tunga lyft. Ljumskbråck indelas i inguinala samt femorala bråck.

Symtom vid ljumskbråck

- Svullnad i den ena eller båda ljumskarna som kan öka i storlek vid ansträngning och som kan försvinna i liggande ställning.
- Obehag och eller smärta, särskilt vid ansträngning, som förbättras vid vila.
- Tryckande känsla eller svaghet i ljumsken.

Komplikationer vid ljumskbråck

Om bråcket inte opereras kan komplikationer uppstå såsom inklämning av tarm i bråcket som är den allvarligaste komplikationen. Då glider en bit tarm in i bråcket och detta resulterar i tarmvred. En kraftig smärta i ljumsken uppstår, illamående kan förekomma och buken kan bli utspänd. Det kan då vara svårt att putta tillbaka bråcket, och då bör man söka akut för bedömning.

Utredning

Ofta räcker det med en klinisk undersökning av patienten både i stående och liggande ställning. Man kan komplettera med ultraljud om den kliniska undersökningen inte är övertygande.

Hur behandlas ljumskbråck?

Ett ljumskbråck kan inte försvinna av sig själv, men det kan bli större eller mindre vid olika tillfällen. Innehållet i bråcket kan åka in och ut genom den försvagade öppningen i bukväggen. Ljumskbråck med eller utan symtom bör alltid opereras.

Operationen

Det är ett dagkirurgiskt ingrepp och utförs vanligtvis i narkos eller lokalbedövning i kombination med lugnande mediciner. Den vanligaste operationsmetoden är öppen operation med nätplastik.

Detta innebär att man lägger in ett prolenenät som förstärkning av bukväggen, risken för återfall är bara någon enstaka procent. I vissa fall kan titthålsoperation vara aktuell. Vilken typ av operation som är lämpligast för dig får du besked om vid mottagningsbesöket. Du får stanna kvar ett par timmar efter operationen på uppvaket för observation. Efter att du har fikat får du åka hem.

Uppföljning efter operationen

Dagen efter operationen kommer du att kontaktas av vår operationskoordinator eller kirurg. Vi planerar därefter ett återbesök 10 dagar efter ingreppet. Då tas eventuella stygn bort och såret inspekteras. Det är vanligt med svullnad och blåmärken i ljumsken och i pungen. Detta är inget farligt utan försvinner efter ett par veckor.

Sjukskrivning

Vanligtvis behövs max en veckas sjukskrivning. Du bör dock avhålla dig från tunga lyft och kraftigare fysisk ansträngning under några veckors tid.

☎ 031 - 20 82 20

E-post: info@akutlakarna.se

Besök: Engelbrektsgatan 59, 412 52 Göteborg

personal bild