Nageltrång

Nageltrång är smärtsamt när nageln tränger in i huden. Våra specialister utför noggrann bedömning och kan vid behov genomföra en lindrande operation med lokalbedövning, följt av enkel eftervård för att säkerställa din hälsa och välbefinnande.

031 - 20 82 20 info@akutlakarna.se

Nageltrång

Vad är Nageltrång?

Nageltrång är en smärtsam åkomma där nageln tränger in i huden, vilket kan leda till inflammation och infektion.

Bedömning av Nageltrång

Våra specialister bedömer nageltrång noggrant genom en fysisk undersökning och tar hänsyn till dina symtom och medicinska historik för att fastställa bästa behandlingsvägen.

Lindrande Operation

Vid behov utför vi en enkel kirurgisk operation under lokalbedövning för att avlägsna den ingväxta delen av nageln och dess nagelbädd. Detta ingrepp lindrar smärtan och förhindrar återkommande nageltrång. Eftervård av Nageltrång Efter operationen krävs enkel eftervård. Du får riktlinjer för hur du ska vårda såret och undvika komplikationer. Din hälsa och välbefinnande är vår prioritet.